لیست اخبار صفحه :0
اعلام مصادیق مانع‌زدایی‌های از تولید دارو، مکمل و واکسن‌های دامپزشکی در کشور
مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

اعلام مصادیق مانع‌زدایی‌های از تولید دارو، مکمل و واکسن‌های دامپزشکی در کشور

اقدامات دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور در حمایت از تولید داخلی و تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) اعلام شد.

اجرای تمام ضوابط تضمین کیفیت مکملهای دام، طیور و آبزیان به زودی تحت کنترل در می‌آید
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

اجرای تمام ضوابط تضمین کیفیت مکملهای دام، طیور و آبزیان به زودی تحت کنترل در می‌آید

حمایت سازمان دامپزشکی از واحدهای تولیدکننده مکمل‌ها نیز منوط و مشروط به رعایت تمام پارامترهای کیفی خواهد بود که رییس سازمان دامپزشکی کشور نیز بر رعایت آنها تاکید داشته و دارد.

لینک کوتاه