تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
اعلام مصادیق مانع‌زدایی‌های از تولید دارو، مکمل و واکسن‌های دامپزشکی در کشور
مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

اعلام مصادیق مانع‌زدایی‌های از تولید دارو، مکمل و واکسن‌های دامپزشکی در کشور

اقدامات دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور در حمایت از تولید داخلی و تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) اعلام شد.

لینک کوتاه