دکتر محسن مهدوی نژاد

مدیر کل دفتر امور دارو و درمان

دکتر محسن مهدوی نژاد

ارتباط مستقیم: 02188965391

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر سلیمانی اصل

  معاون امور دارویی

  02188953400-3 داخلی3813

 • دکتر غفاری

  معاون امور درمانی

  02188953400-3 داخلی 3823

 • خانم دکتر دریجانی

  معاون دارو و فرآورده های بیولوژیک

  02188953400-3 داخلی 3830

 • خانم دکتر صفری

  رئیس گروه بررسی و ثبت

  02188953400-3 داخلی3834

 • دکتر صادق صالحی

  رییس گروه کنترل و نظارت برتولید

  02188953400-3 داخلی 3816

 • دکتر فراهانی

  رئیس گروه مطالعات، ارزیابی دارو، سموم و ضدعفونی کننده ها

  02188953400-3 داخلی3821

 • دکتر قاسم العسگری

  رئیس گروه کنترل و نظارت برپخش و فروش

  02188953400-3 داخلی3848

 • خانم دکتر صدیقی مقدم

  رئیس گروه کنترل مطالعات ، ارزیابی واکسن ها و مواد بیولوژیک

  02188953400-3 داخلی 3849

لینک کوتاه