تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
مذاکرات روسای دامپزشکی ایران و مالزی همزمان با حضور وزیر کشاورزی آن کشور در تهران

مذاکرات روسای دامپزشکی ایران و مالزی همزمان با حضور وزیر کشاورزی آن کشور در تهران

پیرو حضور وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی در ایران، در زمینه توسعه همکاری ، روسای دامپزشکی دو کشور در امر نظارت بهداشتی بر صادرات و واردات انواع محصولات پروتئینی یا داروهای دامی تبادل نظر صورت گرفت.

اهمیت تصویب اساسنامه اکو در مجالس کشورهای عضو
دکتر نوروزی در دومین نشست کمیته فنی اکو –وکو مطرح کرد؛

اهمیت تصویب اساسنامه اکو در مجالس کشورهای عضو

دومین نشست کمیته فنی اکو –وکو با میزبانی سازمان دامپزشکی بصورت وبیناری با حضور 7 کشور عضو اکو (ایران ،پاکستان ،ترکیه ،آذربایجان ،قرقیزستان ، ترکمنستان، قزاقستان ) و همچنین رییس بخش کشاورزی و صنعت دفتر نمایندگی اکو در تهران، آقای گورکان پولات ، برگزار گردید .

لینک کوتاه