تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر بهزاد منصوری

مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین الملل

دکتر بهزاد منصوری

ارتباط مستقیم: 02188806407

لینک کوتاه