تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر هادی تبرائی

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر هادی تبرائی

ارتباط مستقیم: 02188962380

مسئولان و کارشناسان

 • دكتر سعيد صادقي

  معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی

  3785 داخلي

 • دکتر مجيد مختاري

  معاون بهداشت اماکن و زیستگاه دام ، طیور و آبزیان

  3801 داخلی

 • دکتر هادي تبرايي

  ریس گروه بهداشت اماکن و زیست گاه دام

  3795 داخلی

 • دکتر حسين فضلي خاني

  رییس گروه بهداشت گوشت و نظارت برامور کشتارگاه های دام و طیور

  3780 داخلی

 • دکتر بيژن سعيدي

  رییس گروه بهداشت فرآورده های غیر خوراکی دام و صنایع وابسته

  3774 داخلی

 • دکتر علیرضا محقق

  رییس گروه بهداشت خوراک دام و صنایع وابسته

  2609 داخلی

 • دکتر هستی حدادپور

  رییس گروه مطالعات و ارزیابی مخاطرات بهداشتی دام و منابع ژنیتیکی

  2625 داخلی

 • دکتر سیاوش نیازی

  رییس گروه مطالعات و ارزیابی و فرآورده های دامی

  2638 داخلی

 • دکتر زهره کاظمی مقدم

  کارشناس بهداشت خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان

  2626

 • دکتر جواد امیری

  معاون مطالعات و توسعه و ارزيابي مخاطرات غذا و خوراك دام

  3775 داخلی

 • دکتر مصطفی صابونی

  کارشناس بهداش مواد اولیه خوراک دام ، طیور و آبزیان

  2636 داخلی

 • دکتر بهزاد منصوری

  کارشناس نظارت بر کشتارگاه ها

  2605 داخلی

لینک کوتاه