تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
مهندس وحید شیخ علی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل دفتر مرکزی حراست

مهندس وحید شیخ علی

ارتباط مستقیم: 02188953400

لینک کوتاه