تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر مهدی ابراهیمی جعفری

مشاور معاون وزیر و مدیر کل دفتر مرکزی حراست

دکتر مهدی ابراهیمی جعفری

ارتباط مستقیم: 02188953400

لینک کوتاه