تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
احیا سایت ارزیابی واکسن های طیور در مازندران

احیا سایت ارزیابی واکسن های طیور در مازندران

دکتر حقیقی رییس مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در بازدید از مرکز تشخیص بیماری های طیور گفت: سایت ارزیابی واکسن های طیور مازندران از لحاظ اثربخشی و کارایی آن احیا می شود.

راه اندازی افتخارآفرین آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی BSL3 برای نخستین بار در کشور
با پیگیری همکاران معاونت تشخیص و درمان و معاونت توسعه مدیریت و منابع و کارشناسان متخصص مرکز ملی تشخیص محقق شد:

راه اندازی افتخارآفرین آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی BSL3 برای نخستین بار در کشور

آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی BSL3 با تلاش و پیگیری مدیران و متخصصان معاونت تشخیص و درمان و کارشناسان متخصص مرکز ملی تشخیص راه اندازی شد.

لینک کوتاه