لیست اخبار صفحه :0
گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان بسیجی در سازمان دامپزشکی کشور
با اهدای تقدیرنامه ای به امضای فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی انجام شد:

گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان بسیجی در سازمان دامپزشکی کشور

گرامی‌داشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان بسیجی با حضور همکاران و مسئولین مرکز ملی تشخیص مراسمی به منظور برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت با همکاری وزارت کشاورزی فرانسه در ایران
با مساعدت دفتر سازمان‌های تخصصی و بین الملل سازمان دامپزشکی کشور اجرا شد

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت با همکاری وزارت کشاورزی فرانسه در ایران

دوره آموزشی مدیریت در تضمین کیفیت با همکاری وزارت کشاورزی کشور فرانسه به صورت وبینار با مساعدت دفتر سازمان‌های تخصصی و بین الملل سازمان دامپزشکی کشور در مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع ومطالعات کاربردی برگزار شد.

حضور نمایندگان وزارت کشاورزی فرانسه در مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی ایران
با هدف پایش باقیمانده‌های دارویی و آبزیان صادراتی به اتحادیه اروپا صورت گرفت:

حضور نمایندگان وزارت کشاورزی فرانسه در مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی ایران

حضور هیات کارشناسی و ممیزی وزارت کشاورزی کشور فرانسه جهت ارزیابی و اکریدیته کردن آزمایشگاه مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور برای پایش باقیمانده‌های دارویی و آبزیان صادراتی به اتحادیه اروپا بدنبال پیگیری های مستمر دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل محقق گردید.

انتصاب معاون تشخیص بیماریهای مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی
با حکم معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت:

انتصاب معاون تشخیص بیماریهای مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور با صدور حکمی معاون تشخیص بیماریها مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی را منصوب کرد.

انتصاب معاون مطالعات، توسعه و تجهیز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی
با حکم معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت:

انتصاب معاون مطالعات، توسعه و تجهیز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور با صدور حکمی معاون مطالعات، توسعه و تجهیز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی را منصوب کرد.

دکتر باباپور رئیس کمیته متناظر کدکس باقی‌مانده‌ داروهای دامی شد
از مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و با 74 درصد آرا؛

دکتر باباپور رئیس کمیته متناظر کدکس باقی‌مانده‌ داروهای دامی شد

انتخابات کمیته متناظر کدکس باقی‌مانده‌ داروهای دامی سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد و دکتر باباپور از مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور با 74 درصد آرا بعنوان رئیس و «دکتر آراسب دباغ‌مقدم» به عنوان نایب رئیس کمیته مذکور انتخاب شد.

رونمایی از بذر واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و آنتی ژن H5؛ دستاورد بزرگ دامپزشکی برای امنیت غذایی
با حضور معاون رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی رقم خورد:

رونمایی از بذر واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و آنتی ژن H5؛ دستاورد بزرگ دامپزشکی برای امنیت غذایی

بذر واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و همچنین آنتی ژنH5 تولید شده در مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور رونمایی شد.

لینک کوتاه