دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

ارتباط مستقیم: 02144794501-2

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر پروانه صیفوری

  معاون مطالعات و توسعه و تجهیز

  0214479450

 • دکتر ...

  معاون تشخیص بیماریها

  0214479450

 • رضا حسن زاده

  مسئول گروه تشخیص بیماریهای دام

  0214479450

 • دکتر لاله معظمی

  رییس گروه تشخیص بیماری های آبزیان

  0214479450

 • دکتر مهدی تقوی

  رییس بخش کنترل کیفی مواد غذایی

  02144794501

 • دکتر عبداله توسلی

  رییس بخش باقیمانده سموم، دارو و مواد شیمیایی در غذا و خوراک دام

  02144794501

 • دکتر عليرضا نوده فراهاني

  مدیر گروه کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک و مکمل

  44194501-021

 • دکتر شاداب اسماعیل زاده

  مسئول گروه تشخیص بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

  02144794501

 • دکتر پروانه صیفوری

  رئیس گروه پاتولوژی

  02144794501

 • دکتر لیدا بهبهانی نیا

  رئیس گروه تضمین کیفیت

  02144794501

 • مهندس مسعود رجبی

  مسئول واحد فنی مهندسی و پشتیبانی تجهیزات

  0214479450

لینک کوتاه