دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

ارتباط مستقیم: 02144794501-2

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر پروانه صیفوری

  معاون تشخیص بیماری ها

  02144794501

 • دکتر علی اکبر افضل خانی

  معاون مطالعات و توسعه و تجهیز

  02144794501

 • دکتر مهدی تقوی

  رییس گروه کنترل کیفی مواد غذایی

  02144794501

 • دکتر عبداله توسلی

  رییس گروه باقیمانده سموم، دارو و مواد شیمیایی در غذا و خوراک دام

  02144794501

 • دکتر بیژن محمدپور بلترک

  مسئول آموزش و روابط عمومی

  02144794501

 • دکتر عليرضا نوده فراهاني

  رییس گروه کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک و مکمل

  44194501-021

 • رضا حسن زاده

  رییس گروه تشخیص بیماریهای دام

  02144794501

 • دکتر لاله معظمی

  رییس گروه تشخیص بیماری های آبزیان

  02144794501

 • دکتر شاداب اسماعیل زاده

  رییس گروه تشخیص بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

  02144794501

 • دکتر پروانه صیفوری

  رئیس بخش پاتولوژی

  02144794501

 • مهندس لیدا بهبهانی نیا

  رئیس گروه تضمین کیفیت

  02144794501

 • مهندس مسعود رجبی

  مسئول واحد فنی مهندسی و پشتیبانی تجهیزات

  02144794501

 • دکتر سعید صادقی

  مسئول بخش حیوانات آزمایشگاهی

  02144794501

 • مهندس اباذر میزرانیا

  مسئول بخش پذیرش نمونه

  02144794501

لینک کوتاه