تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
تفاهم نامه همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • تفاهم نامه همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مشارکت در ساخت biobank با همکاری سازمان پدافند غیر عامل
  • مشارکت در ساخت Biobank با همکاری سازمان پدافند غیر عامل
مشارکت در پروژه بین المللی eufmd
  • مشارکت در پروژه بین المللی EuFMD
نهایی شدن پروژه twinning lab دپارتمان تشخیص بیماریهای طیور مرکز تشخیص با آزمایشگاه بین المللی padova ایتالیا به مدت 24 ماه
  • نهایی شدن پروژه twinning lab دپارتمان تشخیص بیماریهای طیور مرکز تشخیص با آزمایشگاه بین المللی padova ایتالیا به مدت 24 ماه
لینک کوتاه