لیست اخبار صفحه :0
گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان بسیجی در سازمان دامپزشکی کشور
با اهدای تقدیرنامه ای به امضای فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی انجام شد:

گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان بسیجی در سازمان دامپزشکی کشور

گرامی‌داشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینان بسیجی با حضور همکاران و مسئولین مرکز ملی تشخیص مراسمی به منظور برگزار گردید.

لینک کوتاه