معرفی پدافند

 پدافند غیر عامل به تعبیری ساده عبارت از هرگونه اقدام بدون بکارگیری از سلاح نظامی برای دفاع در مقابل تهدیدات مختلف امروزه با تحولات علمی و فنی چهره تهدیدات بسیار متنوع تر از گذشته شده است. در گذشته اگر تهدید با تسلیحات نظامی و تهاجم و لشگر کشی بر علیه کشورها برای کشو.ر گشایی و توسعه سرزمین و یا تضعیف دشمنان برای استیلا بر منابع و دارایی هایی انها بود امروزه با ت.سعه علوم و فنا.ری های مختلف تنوع تهدیدات چنان گسترش یافته است که در مقابل جنگ سخت یا همان جنگ افزار واژه جنگ نرم بعنوان روشی جدید جهت تهدید منابع و منافع کشور های مخالف جایگاهی بسیار مهم در تخاصمات بین المللی پیدا کرده است. متخصصین علوم راهبردی قدرت هوشمند را قدرت برتر عصر حاضر و آینده می دانند قدرت هوشمند ترکیب قدرت سخت و قدرت نرم است. یعنی تمام مولفه های قدرت از قدرت نظامی ، اقتصادی، قدرت علمی، فرهنگی، رسانه ای، ارتباطی، هنری و فنی و مهندسی تا ادبیات و هنر و خلاصه مجموعه توانمندی هایی که بتواند در چالش های جهانی کشوری را به برتری برساند. اقتدار یک کشور حاصل توانمندی علمی و فنی و اقتصادی و توفق دفاعی است. علم و فناوی و اطلاعات علمی امروزه به ابزار قدرت مهمی در جهان تبدیل شده است. علوم راهبردی چون هوا و فضا، علم مواد، الکترونیک، رایانه، میکرو الکترونیک، بیوتکنولوژی ، نانو تکنولوژی و علوم شناختی بعنوان علوم برتر جهان کنونی بستر قدرت را فراهم ساخته است. اموزه از جنگ هایی سخن گفته می شود که در دهه های قبل جایگاهی نداشت، جنگ الکترونیک، جنگ سایبری، جنگ بیولوژیک، جنگ های نوین، جنگ لیزی، روبوتیک، جنگ افزارهی بدون سرنشین و کنترل از راه دور، جنگ امواج یا هارپ ، پهباد ها و انواع پرنده های بی سرنشین برای اهداف جاسوس و جنگی، روبوت های سریاز و جنگ افزارهای صوتی، نوری، موجی و سلاح های هسته ای و رادیولوژیک نسل جدید و EMP ها خلاصه جنگ و مخاصمه چهره جدیدی بخود گرفته است. دشمن می تواند با تولید یک ویروس رایانه ای با هزینه بسیار کم و ارسال یا وارد کردن ان به مراکز مهم و استراتژیک و صنعتی و اقتصادی صدماتی بیک کشور چنان صدمات عمده ای را وارد کند که قطعا با میلیارد ها دلار جنگ افزار و تخریب نمی توانست وارد کند جنگ سایبری که امروزه بین قدرت های بزرگ و کشورهای متخاصم وجود دارد و در حال توسعه است توانمندی های خود را به شدت نشان داده. در این زمینه تهدیدات بیولوژیک و توانمندی عوامل بیولوژیک زنده بعنوان ابزاری نوین همانند جنگ سایبری بشدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی و اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. دشمن می تواند با وارد کردن یک ویروس زنده، یک افت بیولوژیک و انواع مختلف روش های وارد کردن آن به یک کشور دیگر اهدافی راهبردی کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت را برای آسیب رساندن به منابع حیاتی کشور مورد هدف وارد کند. اهداف این تهاجم میتواند مناباع حیاتی یک کشور مانند منابع غذایی، آب، هوا، خاک، بعنوان بستر اصلی و در واقع منابع استراتژیک کشاورزی ، دامی، شیلات و یا انسانهای یک جامعه، صنایع و حتی مراکز اقتصادی، نظامی، دفاعی، و در حوزه بیوتروریسم رهبران، شخصیت ها، مدیران و تمام افراد مهمی که در چرخه قدرت و توانمندی یک کشور نقش دارند می تواند هدف این نوع تهاجمات باشد. تهدیدات بیولوژیک بسیار گسترده و خطرناک است و به دلیل ویژگی های خاص آن بسیار مورد توجه کشورها و یا گروه های تروریستی قرار گرفته است . زیرا اولا این عوامل بسیار متنوع هستند از انواع ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، انگل ها، سموم جانوری، دریایی، میکروبی و گیاهی . افت ها بسیار متنوع اند و قابل دسترس متاسفانه به دلیل عدم وجود دستگاه های شناسایی تشخیص این نوع عوامل در مرزها فرودگاه ها و جاده ها و بسته های پستی و خلاصه انواع روش های نفوذی به داخل کشور مورد نظر بسیار ساده تر است تا مواد منفجره و بم و سلاح برای اهداف خرابکاری بنابراین بدون انکه شناسایی شود وارد کشور مورد نظر می کنند. یا با روش هایدیگری از طریق زمین و هوا و دریا به هدف می رسانند یا از حشرات و انواع ابزارهای دیگر می توانند به هدف برسانند و چون عامل بیولوژیک و زنده است می تواند در منطقه گسترش یابد از گیاهی به گیاهی دیگر از دامی به دام دیگر و از انسانی به انسان دیگر و در واقع یک بذر اولیه در مقدار کم می تواند کشوری را آلوده کند و میلیون ها دلار خسارت وارد کند. مقابله با این روش بسیار سخت است چون به آرامی و پنهانی توسعه پیدا می کند و زمانی شناسایی می گردد که آسیب بسیاری رسانده است. پس چه نیازی به جنگ، چه نیازی به صرف میلیاردها دلار برای جنگ افزار و سلاح و سرباز و امکانات نظامی دشمن می تواند با استفاده از عوامل خاص بیولوژیک چنان سبب نابودی منابع کشاورزی و دامی و در نهایت صنایع غذایی یک کشور شود که آم کشور را وادار به واردات مواد غذایی از کشورهای دیگر کند و این لبه دیگر جنگ اقتصادی است. توسعه افات و از بین بردن منابع غذایی یک کشور و وابسته کردن آن به خارج یا در بعد انسانی با شیوع انواع عوامل بیولوژیک بیماریزا هزینه هنگفتی را بر یک کشور تحمیل کند شیوع یک بیماری ویروسی در فصل سرما و یا یک ویروس در فصل گرما هزاران مبتلا درگیر شدن سیستم بهداشتی و نهایت مشکلات برای مردم و دولت ها یا دشمن میتواند اهداف دراز مدت را پیگیری کند شیوع مواد بیولوژیک و شیمیایی سرطان زا در مواد غذایی بهداشتی آرایشی دارویی مواد مکمل و انرژی زا و انواع شکلات های و خلاصه هزاران روش وجود دارد برای ایجاد سرطان و یا عقیم کننده برای کنترل نسل یک کشور تهدیدات بیولوژیک بسیار خطرناک تر از جنگ افزارهای پیشرفته و بمب اتمی است چون آرام گسترش میابد و ارام قربانیان خود را مبتلا می کند خزنده بی سروصدا بدون هشدار بدون زنگ خطر از مزرعه ای به مزرعه دیگر از درختی به درخت دیگر قربانیان خ.ود را به نرمی می بلعد محصول را نابود و یا غیر قابل مصرف می کند جنگ ها و منابع طبیعی را می سوزاند و خشک می کند دام ها و ابزیان را و خلاصه آنچه منبع طبیعی و مورد استفاده کشور است را مورد هدف قرار میدهد متاسفانه با توسعه شدید علوم زیستی، مولکولی ، ژنتیک و توانایی دستکاری ژن ها مراکز تحقیقاتی نظامی تلاش برای توسعه عوامل نوین با وزگی های خاص برای اهداف خاص را انجام می دهند عوامل بیولوژیک برای اهداف مشخص مثلا ویروسی که فقط یک نژاد خاص را آلوده می سازد، ویروسی برای یک رقم خاص کشاورزی، ویروسی که سیستم ایمنی انسان را آرام ارام چنان تضعیف کند که فرد به مرگی تدریجی از بین برود و هیچکس شک نکند که این واقعه عمدی بوده است. ترور های بیولوژیک روش جدید حذف دشمنان است متاسفانه اسناد بسیاری وجود دارد که کشورها برای از بین بردن دشمنان خود از این روش های غیر انسانی استفاده کرده اند. متاسفانه دوره دوره استیلای قدرت است هر کشور سعی در کسب توانمندی های بیشتر در عرصه رقابت جهانی است. مافیای شرکت های غذایی و دارویی برای گستره بازار خود و فروش بیشتر محصولات به کشورهای دیگر از این ابزارها استفاده می کنند. شرکت های عظیم دارویی برای فروش داروهای خود به بیمار نیاز دارند پس بیماری باید باشد تا ارو بفروش رود پس چه باید کرد بیماری را باید تولید کرد مرض و بیماری هرچه بیشتر فروش داروها بیشتر. واکسنی برای ویروسی تولید می شود حال اگر آن ویروس شیوع نیابد میلیون ها دلار ضرر خواهد داشت پس مشکلی نیست ویروس در جهان از نقطه ای شروع می شود و همه گیری آن به همه جا میرسد حال بازار آن واکسن ها ایجاد شده است. یا شرکت های عظیم کشا.رزی در جهان بذر های عقیم بروش نوترکیبی ژن تولید می کنند پس کشا.رزان وابسته می شوند به بذر این شرکت ها دیگر مانند قدیم نمی توانند از محصول سال قبل بعنوان بذر استفاده کنند چون عقیم است پس وابستگی به کمپانی ها افرایش پیدا می کند کشا.رزی سنتی نابود می شود بذرهای تراریخته جهان را اشغال می کند. غذای سنتیس به غذای صنعتی تبدیل می شود. سبک زندگی عوض میشود بیماری های قلبی و عروقی و سرطان رشد می یابد و باز شرکت های دارویی سرمایه در تر می شوند و این چرخه معیوب با درامد های صد ها هزار میلیاردی در اختیار چند شرکت بزرگ جهان است. بحران آینده جهان بحران آب است و این کمپانی ها از همینک دست بروی منابع آب جهان گذاشته اند کنترل جهان با آنرژی، غذا ، دارو و آب برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک تنها راه استفاده از روش های پدافند غیر عامل است زیرا پدافند غیر عامل سه کار اساسی را انجام میدهد 1- شناسایی تهدیدات 2- شناسایی آسیب پذیری ها و 3 - اقداماتی جهت کاهش آسیب پذیری به آن تهدیدات در عرصه تهدیدات زیستی پدافند غیر عامل با روش های مختلف در گام اول به بررسی تهدیدات بر علیه منابع غذایی؛ کشاورزی، دامی، اب خاک و هوا و منابع طبیعی و انسان می پردازد سپس به الویت بندی تهدیدات و مشخص کردن نوع ان می پردازد در گام دوم به بررسی آسیب پذیری کشور به آن تهدیدات پرداخته می شود و در گام نهایی روش های کاهش آسسب پذیری بررسی و برنامه و دستور العمل های ملی و منطقه ای تدوین می گردد. یکی از این اهداف کاهش تهدیدات است. یعنی تمام کشورهای جهان در تلاشند میزان تهدید بیولوژیک بر خود را کاهش دهند پس این اقدام اقدامی بین الکمللی است به اینگونه فعالیت ها پدافند پیش دستانه می گویند. یعنی پیش دستی در مقابله با تهدید یعنی اینکه ننشینیم تا تهدید در اینده رخ دهد بلکه فعالانه تلاش کنیم منابع تهدید را بشناسیم و ریشه کن کنیم این نوع فهایت ها نیازمن تلاش های ملی، منطقه ای و بین المللی و همکاری بین کشورهاست. در پدافند غیر عامل پیش دستانه ریشه های تهدید شناسایی می گردد چرخه تهدید و عوامل متعددی که سبب توسعه تهدید زیستی است ، ابزارها تجهیزات روش دسترسی به عوامل بیولوژیک توسط آنهایی که قصد انجام تهدید را دارند و خلاصه همه چرخه شناسایی می گردد و تلاش می شود با ایجاد موانع و بالا بردن هزینه هر قسمت یا مرحله از چرخه تهدید کاررا برای کسانی که قصد تهدید زیستی دارند دشوار کنند در نتیجه احتمال تهدید کاهش پیدا کند. این کار با اقدامات بین المللی مانند تقویت کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک و اقدامات ملی مانند کنترل تمام منابع واجد و نگهداری کننده عوامل بیولوژیک و افزایش اقدامات ایمنی زیستی و امنیت زیستی و دشوار نمودن دسترسی افراد غیر مجاز به عوامل زیستی آزمایشگاه های زیستی و کنترل دقیق ورود و خروج عوامل و تجهیزات ساخت و تولید و پخش آنها مانع ایجاد تهدید زیستی شوند . البته این امر بسیار دشوار است و با اینکه بسیاری از کشورها قوانین بسیار سختی را در این مورد تنظیم و اجرا می کنند ولی دسترسی به عومل بیولوژیک همچنان ادامه دارد و متاسفانه تهدیدات زیستی در جهان در حال گسترش است. چرخه دیگر پدافند غیر عامل زیستی بحث آموزش و تربیت نیروهای متخصص، آموزش محقیقن، دانشمندان متخصصین و دانشجویان علوم زیستی و پزشکی، اموزش تمام مدیران کشور، اموزش نیروهای امدادی دفاعی و نظامی برای آمادگی مقابله با این تهدیدات و پیشگیری تشخیص و درمان و رفع الودگی است 

لینک کوتاه