تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

مستندات قانونی پدافند غیرعامل

قوانین موضوعه و مصوبات ابلاغی مراجع رسمی کشور

آئین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه )الزام دولت(

• تصویب پیش نویسی سیاست ها، خط مشی های پدافند غیرعامل.

• ایجاد زمینه های مناسب فرهنگی به منظور القای آگاهی در خصوص پدافند غیرعامل.

• تصویب و ابلاغ ضوابط دستورالعمل های )عمومی و اختصاصیدر خصوص پدافند غیرعامل.

• تعیین مصادیق تأسیسات زیربنایی ساختمان های و شریان های حساس و حیاتی.

• تصویب سطح بندی و اولویت بندی مراکز تحت پوشش با پیشنهاد دستگاه اجرایی.

• تصویب طرح های پدافند غیرعامل و اعتبار مورد نیاز آن.

• بررسی و تأیید نتایج ارزیابی از اجرای طرح های پدافند غیرعامل به منظور اجماع و بهینه سازی طرح ها وروش ها.

• ایجاد هماهنگی لازم در دستگاه های اجرایی.

• نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه.

• بند پ تبصره 11 قانون بودجه 1831 )تأمین اعتبار و روشها(.

• آئین نامه اجرای ماده 18 قانون برنامه چهارم )مطالعه توجیهی(.

سیاست های کلی دفاعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-   تقویت توانمندی دفاعی

• روزآمد نمودن سازمان،سلاح و تجهیزات،ساختار آموزشی،بهینه کردن سیستم های اصلی

• پاسخ گویی سریع قاطع و غیر قابل پیش بینی

• بهینه نمودن نظام آموزشی

• توسعه کمی و کیفی بسیج

• تقویت سیستم دفاعی

• امنیت مرزهای زمینی

• تقویت و توسعه سیستم پدافند هوایی

• توسعه توانمندی های دریایی

• حذف و ادغام سازمان های موازی

• کسب برتری نظامی
2-   ایجاد توازن قوا

• استفاده از فناوری های پیشرفته

• شکل دهی همکاری های امنیتی با کشورهای همسایه

• شکل دهی قراردادها پیمان ها و کنوانسیون های منطقه ای

• عضویت در پیمان های همکاری های نظامی منطقه ای
3-   افزایش قدرت بازدارندگی در برابر اسرائیل

• تقویت سیستم اطلاعاتی

• عملیات روانی

4 - بازدارندگی تهدیدات نظامی جهانی

• افزایش توان پایداری

• توسعه منابع نبرد نامتقارن

• استفاده از فناوری های قابل دستیابی

• توان جنگ روانی

• نمایش قدرت و اراده عمل

5-تحصیل آمادگی برای ابتکار عمل

• تقویت سیستم اطلاعات امنیتی دفاعی

• شناسایی منابع و منافع دشمن

• کسب آمادگی ضربه زدن ابتکاری و غیر متعارف

6-حفاظت از منافع حیاتی

• توسعه نفوذ فرهنگی و اطلاعاتی

• توسعه ناوگان دریایی

7-تجهیز نیروهای مسلح

• سیستم پیشرفته موشکی

• سیستم پیشرفته پدافند هوایی

• سیستم پیشرفته دریایی

• سیستم پیشرفته هوایی

• توسعه سرمایه گذاری

• الکترونیک

• ارتباطات

• اطلاعات

• مخابرات امن

• جنگ الکترونیک و اطلاعات

• سیستم یکپارچه فرماندهی و کنترل

• توسعه هوشمندی در تسلیحات

8- سازماندهی نیروهای مسلح

• سازماندهی و حفظ وحدت، اقتدار، انضباط و انسجام

• جاذبه و بهبود معیشت و منزلت

• توسعه و تحول نظام آموزشی

• تحرک و سرعت عمل

• اصلاح سیستم ها روش ها و حذف موازی ها

• بهینه سازی سیستم مدیریت

9-تقویت بسیج

• امنیت و توسعه انضباط اجتماعی

• جذب آموزش و انسجام و آمادگی رزمی

• افزایش توان سازمانی

• فراخوانی

• ارتقای پشتیبانی

• تعمیم ارتش بیست میلیونی در ساختار اداری نظام

• تحقیق طراحی و توسعه

• فرهنگ سازی آگاه سازی مردم

10-پدافند غیر عامل

• سیستم یکپارچه پدافند عامل کشور

• آمایش سرزمینی

• تقویت پدافند غیر عامل

11-طرح جامع آمادگی های لازم

• تعیین وظایف هر یک از سازمان های دولتی

• مدیریت جنگ و بحران

• فراخوان بسیج و احتیاط

• دومنظوره سازی واحدها

• طراحی و اجرای رزمایش ها

12-ارتقای توان کیفی و کمی صنایع نظامی و صنایع مکمل

• تقویت توسعه و نوسازی صنعت

• بالا بردن توان کمی و کیفی صنعت

13- تأمین نیازهای مالی

• تأمین اعتبارات مورد نیاز

سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه ج.ا.ایران

• تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری، قناعت، و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.

• فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات

• ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز

• تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنرایرانی-اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی

• تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی،ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت باسلطه گری استکبار جهانی

• سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به معروف و نهی از منکر

• اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز

• مقابله با تهاجم فرهنگی

• سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

• کسب فناوری، به ویژه فناوری های نو، شامل ریزفناوری و فناوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات،زیست محیطی، هوافضا و هسته ای

• اصلاح نظام آموزشی کشور شاملآموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز درجهت تحقق چشم انداز.

• ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضائی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز.

• اصلاح نظام اداری و قضائی در جهت افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران وقضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تاکید بر تمرکززدائی در حوزه های اداری و اجرائی، پیشگیری از فساداداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

• تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی،قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران.

• تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

• اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارت و بازرسی

• اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و مسئولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی واقتصادی

• ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منابع ملی و انقلاب اسلامی و منابعحیاتی کشور.

• توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

• تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری های پیشرفته.

• توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت وهماهنگی دستگاه های قضائی، امنیتی ونظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

• تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.

• اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری

الفتحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملى با تأکید بر:

 -تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پیشگیرى از تحرکات ضد امنیتى.

 -تقویت و تعامل مؤثر دستگاه هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضایى و هماهنگى بین آنها براى تأمین اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال درامنیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى نرم.

3- ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه اى، توسعه علوم و فناورى هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانههاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صیانت از فضاى تبادل اطلاعات،تقویت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رایانه اى و صیانت از حریم فردى وعمومى.

4-تقویت زیر ساخت هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز گسست هاىهویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.

5ارتقاء توانمندى هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضى، منافع و

امنیت ملى و مقابله مؤثر با تهدیدهاى خارجى و ایجاد توازن منطقه اى با تأکید بر:

6-کسب دانش و فناورى هاى نو و نرم افزارهاى پیشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى، افزایش ضریب خودکفایى با توسعه تحقیقات وبهره مندى از همه ظرفیت هاى صنعتى کشور.

7-اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج

مستضعفان.

8-گسترش پدافند غیرعامل

سیاست های کلی نظام درباره پدافند غیر عامل کشور )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(:

-1 تاکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش

بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت

بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

-2 رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع

حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفا، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و

حائز اهمیت به ویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.

-8 طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز به حیاتی، حساس و مهم و تجدید نظر در این طبقه

بندی در صورت لزوم.

-1 تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل هزینهفایدهدر مورد مراکز، اماکن و

تاسیسات حائز اهمیت نظامی و غیر نظامی موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی و

امکانات، حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز توسط دولت.

-5 تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل در برابر سلاح های غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و

شیمیایی.

-6 دو یا چند منظوره کردن برخی از مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصلاتی )با نظر

نهاد مسئول در بند 18  ) در جهت بهره گیری پدافندی از آنها به ویژه در مناطق مرزی و حساس

کشور.

7 - فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکار گیری اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در بخش

دولتی و غیر دولتی، پیش بینی آموزشهای متناسب در سطح عمومی و عالی و توسعه تحقیقات در

زمینه پدافند غیرعامل.

8- رعایت طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل.

-9 ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و خروج این گونه تاسیسات از شهرها و پیش

بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد

مراکز جمعیتی در کنار تاسیسات پر خطر یا تعرف حریم آنها.

10حمایت لازم ازتوسعه فناوری و صنایع مرتبط با پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.

-11 اصول و ضوابط مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظورحفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی،مخابراتی و رایانه ای.

-12 تعیین یا ایجاد نهادی در دولت برای تدوین، طراحی، برنامه ریزی و تهیه ضوابط، استانداردها و

آیین نامه های پدافند غیرعامل و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب و نظارت بر اعمال آنها.

-18 پیش بینی ساز و کار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در

سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسئول در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث

غیرمترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها.

لینک کوتاه