تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

تفاهم نامه سازمان دامپزشکی و کمیته فناوری نانو ریاست جمهوری

تفاهم نامه
با توجه به امکان بهره برداری از توانمندی های فناوری نانو در فعالیت­های دامپزشکی و ضرورت رعایت مسائل سلامت دام ، بهداشت عمومی و ایمنی فرآورده­های دامی و محصولات مرتبط دامپزشکی، تولیدشده با فناوریهای نانو،این تفاهم نامه بین سازمان دامپزشکی به نمایندگیمهدی خلج، به آدرستهران-خیابانولیعصر(عج)-ابتدایخیابانسیدجمالالدیناسدآبادی (دوراهییوسفآباد)-کدپستی: 431683765، که از این پس به اختصار سازمان نامیده می شود و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نمایندگیسعید سرکار، به آدرس تهران- خیابانستارخان- خیابانشهیدحبیبالله- خیابانشهیدمتولیان - پلاک 9- کدپستی: 455693981 ، که از این پس به اختصار ستاد نامیده می شود، منعقد ومطابق با مواد ذیل اجرا می گردد.
ماده 1 ) اهداف تفاهم نامه
1-1-       استفاده از توان کشور در پیشبرد و استفاده از فناوری نانو در زمینه های مختلف دامپزشکی
1-2-       زمینه سازی جهت پیشبرد اهداف نظارتی سازمان در ارتباط با بکارگیری محصولات نانو در حوزه دامپزشکی
1-3-       آگاهی رسانی به جامعه تخصصی و غیرتخصصی در زمینهپتانسیل ها و کاربردهای مفید فناوری نانو در حوزه های مختلف دامپزشکی
 
ماده 2 ) زمینه های همکاری
2-1-       بررسی، معرفی و به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های جهانی مرتبط جهت استفاده کارشناسان سازمانها و عموم مردم
2-2-       تدوین و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی
2-3-       توسعه توانمندی های سازمان دامپزشکی کشور جهت پایش و ردیابی نانوذرات در دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم و نیز فرآورده­های دامی و مرتبط با دامپزشکی.
2-4-       حمایت از ایجاد و توسعه فناوری نانو در دامپزشکی
 
2-5-       همکاری در زمینه فراهم سازی زیرساختهای مورد نیازفناوری نانو در عرصه دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم و نیز فرآورده­های دامی و مرتبط با دامپزشکی.
2-6-       بررسی راهکارهای فنی و عملیاتی نحوه کنترل و کاهش پسماندهای ناشی از فرآیندهای نانو در دامپزشکی
2-7-       شناسایی و حمایت از پتانسیلهای کشور در زمینه تولید، سنجش و آزمایش، کاربردهای مفید فناوری نانو در دامپزشکی
2-8-       حمایت از انجام طرح های مشترک در زمینه های استفاده از فناوری نانو در پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم و نیز فرآورده­های دامی و مرتبط با دامپزشکی.
2-9-       حمایت از برگزاری نمایشگاهها، کنفرانسها و همایشهای تخصصی مشترک و همکاری در برنامه های فیمابین
 
ماده 3) تعهدات
3-1- تعهدات سازمان
3-1-1- حمایت های علمی، معنوی و ترویجی از پژوهشهای کاربردی هدفمند مرتبط با کاربرد نانو در دامپزشکی، و ایمنی محصولات دارویی، بیولوژیک، بسته بندی و ... تولیدی با فن­آوری نانو.
3-1-2- استقبال و حمایت علمی از ایجاد آزمایشگاه های مرجع جهت ارزیابی های کیفی، بهداشتی و ایمنی،مرتبط محصولات فناوری نانو در دامپزشکی؛و تسهیل در روند ارائه مجوزهای لازمه.
3-1-3- عضویت و حضور موثر در سازمان ها و مجامع بین المللی منطقه ای مرتبط با حوزه فناوری نانو
3-1-4- پیگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد زیرساخت های مرتبط لازم، در چهارچوب اعتبارات سازمان.
 
 
3-2- تعهدات ستاد
3-2-1- کمک به ارتقاء توانمندیهای محققان و کارشناسان سازمان دامپزشکی درحوزه فناوری نانو در چهارچوب آئین نامه ها و مقررات ستاد.
3-2-2- حمایت از پایان نامه های کاربردی منطبق با نیازهای سازمان دامپزشکی در چارچوب سیاست های حمایت افقی ستاد فناوری نانو
3-2-3- حمایت از ارتقاء توانمندیهای آزمایشگاهی وپیوستن آزمایشگاه های دامپزشکی به مجموعه شبکه آزمایشگاهی ستاد نانو در چارچوب آیین نامه ها و مقررات ستاد نانو
3-2-4- حمایت از برگزاری نشستها، کارگاههای آموزشی و کنگره ها در چهارچوب آئین نامه ها و مقررات ستاد نانو.
3-2-5- حمایت از ایجاد شرکت های خدماتی-مشاوره ای بخش خصوصی جهت فعالیت های مرتبط با دام، طیور آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم در حوزه فناوری نانو
 
3-3- تعهدات مشترک
3-3-1-تدوین قوانین، دستورالعملها و استانداردهای دامپزشکی مرتبط با فناوری نانو.
3-3-2- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و برگزاری کنگره ها وکارگاه های تخصصیبرایکارشناسان دامپزشکی، فعالان، ذینفعان و بهره­بردان محصولات دامپزشکی تولید شده با استفاده از فناوری نانو.
تبصره 1: اجرایی شدن تعهدات سازمان دامپزشکی در اینخصوص، منوط به تامین و تخصیص اعتبارات لازمه خواهد بود.
3-3-3- تبیین مقررات و آیین نامه های مورد نیاز جهت صدور مجوزبرای واحدها و شرکت های تولیدی محصولات فناوری نانو در زمینه دام و طیور ، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم در راستای سیاست های سازمان.
3-3-4- ارائه خدمات مشاوره­ای به شرکت­های تولیدی نانو در دامپزشکی جهت تسهیل در دریافت مجوزهای تولید
3-3-5- تدوین سیاست های تشویقی در مورد واحدهای صنعتی تولید کننده محصولات فناوری نانو مرتبط با دامپزشکی
3-3-6- مشارکت در تدوین آیین نامه ها، مقررات و پروتکل های بین المللی از طریق حضور در مجامع مرتبط
3-3-7- هیچ یک از طرفین حق امضاء و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این تفاهم نامه را به صورت تمام یا بخشی از آن به طرف ثالث ندارند.
3-3-8- کلیه حقوق ناشی از تحقیقات حمایت شده توسط سازمان متعلق به سازمان می‌باشد.
 
ماده 4) شیوه اجرا
4-1-       مفاد این تفاهم نامه از طریق کمیته کاری مشترک معرفی شده توسط طرفین قابل اجرا می باشد.شبکه ایمنی نانو ایران بعنوان نماینده ستاد مشمول پیگیری و اجرای مفاد این تفاهم نامه می باشد.
4-2-       ساختار، انتخاب اعضاء و جزئیات برنامه های اجرائی کمیته مشترک با توافق طرفین قابل اجراء می باشد.
4-3-       کمیته کاری مشترک ظرف دوهفته از تاریخ امضای این تفاهم نامه تشکیل و در سه ماه اول، هر دو هفته یک بار، سپس به صورت ماهانه تشکیل جلسه می دهد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل می‌شود.
4-4-       سالی یک نوبت جلسه مشترکی مابین ریاست سازمان و دبیر ستاد در راستای ارزیابی فعالیتهای کمیته کاری مشترک و سیاستهای کلان، تشکیل گردد.
 
 
ماده 5) مدت همکاری، اصلاحات، تمدید و فسخ
5-1-       مدت زمان این تفاهم نامه 3 سال از تاریخ امضاء است که بنا به درخواست و توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
5-2-       طرفین توافق می‌کنند که بصورت دوره ای فعالیتهای انجام شده و پیشرفتهای صورت گرفته را بررسی و درخصوص اصلاح، تمدید یا فسخ تفاهم نامه به مشورت بپردازند. تفاهم نامه با اجازه کتبی طرفین میتواند اصلاح گردد.
5-3-       این تفاهم نامه با اتمام دوره به صورت خودکار در تاریخ 14/11/1391پایان می‌یابد. درصورت تمایل طرفین به تمدید آن بایستی حداقل سه ماه پیش از این تاریخ اقدام گردد.
 
ماده 6) سایر

6-1- این تفاهم نامه در 6 ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ 14/11/1391به امضاء طرفین رسیده است، که هر نسخه آن حکم واحد را دارد و به تنهایی دارای سندیت می باشد.
لینک کوتاه