تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

کمیته فناوی نانو در راستای اجرای تفاهم نامه فیمابین سازمان دامپزشکی کشور و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و به منظور پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه مذکور تشکیل گردیده است.

1 - اهداف کمیته:

این کمیته در حوزه‌های بهداشت دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل، کرم ابریشم، حیوانات خانگی و سایر حوزه های قانونی مرتبط با وظایف سازمان، اهداف ذیل را دنبال می کند:

  • ارتقاء سطح دانش و دستیابی کارشناسان دامپزشکی به مهارت‌ها و توانمندی‌های فنی مرتبط با نانو تکنولوژی.
  • توسعه زیرساخت های تشخیص، پایش، ردیابی و ایمنی نانوذرات در حوزه های فوق الذکر.
  • توسعه کاربرد و بهره‌گیری از نانوتکنولوژی در حوزه دامپزشکی و بهداشت عمومی.

2- ترکیب اعضای کمیته

2-1- معاون تشخیص درمان سازمان دامپزشکی (عضو اصلی و رئیس کمیته)

2-2- نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (عضو اصلی و دبیر کمیته)

2-3- مدیر شبکه ایمنی نانو (عضو اصلی)

2-4- معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی(عضو اصلی)

2-5- مدیرکل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا،دارو و فراورده های بیولوژیک (عضو اصلی)

2-6- مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی(عضو اصلی)

2-7-  مدیر کل دفتر دارو و مدیریت درمان(عضو اصلی)

2-8- مدیرکل مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاههای مرجع سازمان دامپزشکی (عضو اصلی)

2-9- دبیر کمیته استانداردسازی نانو(عضو اصلی)

2-10-نماینده کمیته نانو جهاد کشاورزی (عضو ناظر)

2-11-نماینده کمیته نانو وزارت بهداشت (عضو ناظر)

3- دبیرخانه کمیته

به منظور پیگیری وظایف کمیته و امور اجرایی- اداری مربوط به آن، دبیرخانه کمیته در محل سازمان دامپزشکی و زیر نظر رئیس کمیته و با مدیریت دبیر کمیته در حال فعالیت می باشد.

4- کارگروه‏های تخصصی

کمیته در راستای تحقق اهداف خود در زمینه های مربوط، درصورت نیاز و حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی اقدام خواهد نمود.

5-شرح وظایف کمیته

5-1-پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه فیمابین سازمان دامپزشکی کشور و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو .

5-2-تدوین دستورالعمل‌ها، استانداردها و شیوه نامه های اجرایی لازم برای  بررسی و اعطای مجوز تولید، واردات، توزیع و کاربرد محصولات مبتنی برفناوری نانو تحت پوشش سازمان دامپزشکی و نیز نظارت و ارزیابی آن ها.

5-3-بررسی و اعلام نظر در مورد فرآورده‏هایی که به کمیته ارجاع داده می‏شوند.

5-4-برنامه ریزی جهت نظارت و ارزیابی درحوزه های تحت پوشش. 

5-5-حمایت از طرح های کاربردی در حوزه ‌های تحت پوشش.

5-6-حمایت از فرآیند تجاری سازی محصولات نانویی در حوزه ‌های تحت پوشش. 

5-7-کمک به توسعه صنایع مبتنی بر فناوری نانو در حوزه ‌های تحت پوشش.

5-8-حمایت از آزمایشگاه‌های موجود جهت ارتقاء به آزمایشگاه‌های مرجع بمنظور ارزیابی های کیفی، بهداشتی و ایمنی محصولات نانویی مرتبط. 

5-9-بررسی، تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای برنامههای آموزشی ترویجی و برنامه های دانش افزایی در حوزههای تحت پوشش.

5-10-ترویج تخصصی و تعامل با صنایع تولیدی و خدماتی برپایه یافته های علمی-اجرایی در حوزه‌های تحت پوشش.

5-11-تقویت ارتباطات و تعامل بین مراکز علمی-تخصصی با واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه‌های تحت پوشش.

لینک کوتاه