الف ) بیانیه مأموریت :

در راستای تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران واهداف و برنامه های دامپزشکی کشور، دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات بر مبنای ارزش های ایرانی واسلامی ، با استفاده از آخرین یافته های علمی وفناوری مسئول راهبری تحول ، توانمندسازی نیروی انسانی وتوسعه خدمات الکترونیک سازمان دامپزشکی کشوراست.

 

ب‌) وظایف دفتر فناوری اطلاعت، ارتباطات و تحول اداری:

1- سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار ونرم افزار مورد نیاز و سازماندهی و به روزرسانی سیستم هایاتوماسیون اداری و سایر سیستم ها و یکپارچه سازی آن‌ها ، اجرای طرح های تبدیل و ارتقاء سیستم های رایانه ای و نرم افزار، طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان دامپزشکی ومدیریت رفع نواقص سیستم های موجود.

2- مدیریت بهره برداری از شبکه و سیستم‌های اشتراک اطلاعات سازمان.

3- برنامه ریزی وپیش بینی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و امنیت و افزایش مهارت های تخصصی مدیران و کارکنان و تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیکی.

4- تعیین خط مشی و چشم انداز ، اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی منظور تحقق سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی، کار از راه دور و اجرای سیاست های کلان در حوزه دولت الکترونیک با استناد به اسناد بالا دستی ، آیین نامه و مصوبات ابلاغی.

5- برنامه ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم های بدون کاغذ، در سازمان، ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد سازمان به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت های اصلی سازمان و ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل اطلاعات کارشناسان سازمان.

6- سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه سازمان به شبکه‌های خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن، تجزیه وتحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی، ارایه راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه و تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی مورد نیاز و رفع اشکالات در عملکرد سیستم امنیتی.

7- برنامه ریزی و پیگیری به منظور ارائه و اجرای طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین ابلاغی ، دادان آگاهی به کارکنان سازمان در حفظ امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری، برای حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها وروش های مقابله با آن و اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه در راستای مقابله با تهدیدهای جدید و نظارت بر عملکرد آن‌ها برای انطباق با سیاست های امنیتی حفاظتی.

8- برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلندمدت و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش های ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی آن‌ها.

9- بررسی و مهندسی مجدد ماموریت ها و وظایف و فرایندهای اجرایی سازمان به منظور منطقی نمودن اندازه سازمان و بهبود روش‌ها ارائه خدمات با رعایت مفاد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری.

10-بررسی و تدوین برنامه نیروی انسانی سازمان به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی با همکاری واحد ذیربط و پیگیری لازم.

11-تعیین و انجام مطالعات لازم و پیگیری به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحد های تابعه و بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف سازمان درخصوص ایجاد و حذف واحد های تابعه ، سطوح و پست های سازمانی و تامین پست های سازمانی مورد نیاز و ارایه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

12-برنامه ریزی و پیگیری، نظارت و اجرای برنامه های استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری در سازمان توسعه و ترویج مفاهیم و فرهنگ تحول در سازمان .

13-مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی وتوسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری به مراجع ذیربط.

14-برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه.

15-نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر طرح ها، برنامه هاو فعالیت های فاوا و انطباق فعالیت ها با سیاست های کلی و ارایه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند.

16-مطالعه سیاستگذاری، برنامه ریزی،نظارت و پیگیری برای استقرار سیستم اصولی و علمی جمع آوری، آنالیز و تحلیل آمارها و گزارش عملکرد.

17-مطالعه وبرنامه ریزی وپایش مستمر بمنظورکنترل وتضمین کیفیت خدمات،منابع و تجهیزات.

18- نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مدیران .

19- برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره های آموزشی ،‌مبتنی بر نیازهای تعیین شده .

20- نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و ارزشیابی کیفیت آموزش و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی و تهیه و ارائه گزارش های لازم .

21- تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان.

22- همکاری در برنامه ریزی برای برگزاری، بازآموزی و نوآموزی بخش غیر دولتی دامپزشکی .

23-نیاز سنجی آموزش‌های ترویجی بهره برداری مرتبط با دامپزشکی.

24-برنامه‌ریزی و پیگیری‌ برای اخذ مجوزوبرگزاری دوره های آموزشی ترویجی براساس نیازهای تعیین شده.

25-نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی ترویجی و ارزشیابی کیفیت آموزش و بررسی اثر بخشی دوره های برگزار شده.

26-برنامه ریزی و پیگیری در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای تحصیل کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

27-برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره آموزشی خاص مدیران.

28-برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمون‌های تخصصی استخدام به منظور تعیین اثر بخشی آن‌ها و ارائه گزارش های لازم .

29-سیاست گذاری و برنامه ریزی برای آموزش بخش غیردولتی.

30-سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان.

31-ترویج و انتقال آخرین یافته های بهداشتی،قرنطینه ای و امنیت زیستی دامپزشکی به بهره برداران مرتبط.

32-همکاری و هماهنگی بامراکزآموزشی دربرنامه ریزی برای پرورش وآموزش نیروی متخصص موردنیاز دامپزشکی.

لینک کوتاه