ثبت شکایت

دستگاه مورد شکایت

ادارت کل استان ها
معاونین و دفاتر سازمانی
ادارات کل: *

اطلاعات شکایت

موضوع شکایت: *
*
لطفا فیلدهای الزامی را پر نمائید.

مشخصات فردی شاکی

نام:
*
نام خانوادگی:
*
نام پدر:
*
شماره شناسنامه:
*
کد ملی:
*

اطلاعات تماس شاکی

تلفن ثابت:
*
تلفن همراه:
*
نام استان:
*
نام شهرستان:
*
کد پستی:
*
پست الکترونیک:
*
*

کلمه عبور

لطفا فیلدهای الزامی را پر نمائید.

تایید نهایی اطلاعات

دستگاه مورد شکایت
علی
اطلاعات شکایت
موضوع شکایت
subject
متن شکایت
علی
مشخصات فردی شاکی
نام
firstname
نام خانوادگی
lastname
نام پدر
fathername
شماره شناسنامه
idcard
کد ملی
mellicode
اطلاعات تماس شاکی
تلفن ثابت
phone
تلفن همراه
mobile
نام استان
province
نام شهر
city
کد پستی
postcode
پست الکترونیک
email
نشانی
address

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*