برنامه های ابلاغی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور 

  • تبیین، تثبیت و تحکیم پایه های معرفتی و ارزشی و انقلابی و ارتقاء فرهنگ و مدیریت جهاد
  • تبیین، تبلیغ و پیگیری تحقق مطالبات ولی‌فقیه در عرصه کشاورزی
  • نظارت بر رعایت حدود شرعی و انجام تکالیف اساسی در وزارتخانه
  • پشتیبانی تخصصی علمی و فرهنگی دین‌پایه از وزارتخانه

 

 

لینک کوتاه