بررسی مطالبات تولیدکنندگان و صادرات آبزیان در سازمان دامپزشکی کشور
در جلسه مشترک با اتحادیه تولید و تجارت آبزیان مطرح شد:

بررسی مطالبات تولیدکنندگان و صادرات آبزیان در سازمان دامپزشکی کشور

در جلسه مشترک سازمان دامپزشکی کشور با اتحادیه تولید و تجارت آبزیان مطالبات تولیدکنندگان و صادرات آبزیان کشور بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

اطلاعیه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری KHV در ماهیان گرمابی کشور

اطلاعیه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری KHV در ماهیان گرمابی کشور

سازمان دامپزشکی کشور به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری KHV در ماهیان گرمابی کشور و اعلام تلفات مشکوک به ادارات دامپزشکی با صدور اطلاعیه‌ای رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع پرورش ماهی گرمابی را متذکر شد.

دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و مراقبت بیماری‌های آبزیان ابلاغ شد

دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و مراقبت بیماری‌های آبزیان ابلاغ شد

مجموعه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و مراقبت بیماری‌های آبزیان در سال 1400، بمنظور اعمال نظارت های بهداشتی بر تولید و پرورش آبزیان پرورشی به عنوان با یکی از ارزش‌ترین منابع تأمین غذایی و همچنین پیشگیری و کنترل بیماری های تحت مراقبت، از سوی سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ شد.

برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید ابلاغ شد
از سوی سازمان دامپزشکی کشور،

برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید ابلاغ شد

بیماری ویروسی لکه سفید میگو در کشور که بعنوان یکی از بیماریهای اصلی میگوهای پرورشی است ،سالانه خسارات زیادی به صنعت پرورش میگوی کشور وارد می‌‎نماید و از سال 1381 خورشیدی تاکنون، رخدادهای متعددی از بیماری در مجتمع های پرورش میگو گزارش شده است.

لینک کوتاه