فصلنامه سلام و سلامتی، زمستان 1402، شماره 20

دریافت فایل PDF

 

 

فصلنامه سلام و سلامتی، پاییز 1402، شماره 19

فصلنامه سلام و سلامتی، تابستان 1402، شماره 18

فصلنامه سلام و سلامتی، بهار 1402، شماره 17

فصلنامه سلام و سلامتی، زمستان 1401، شماره 16

فصلنامه سلام و سلامتی، پاییز 1401، شماره 15

فصلنامه سلام و سلامتی، تابستان 1401، شماره 14

فصلنامه سلام و سلامتی، بهار 1401، شماره 13

فصلنامه سلام و سلامتی، زمستان 1400، شماره 12

فصلنامه سلام و سلامتی، پاییز 1400، شماره 11

فصلنامه سلام و سلامتی، تابستان 1400، شماره 10

فصلنامه سلام و سلامتی، بهار 1400، شماره 9

فصلنامه سلام و سلامتی، زمستان 99، شماره 8

فصلنامه سلام و سلامتی، پاییز 99، شماره 7

فصلنامه سلام و سلامتی، تابستان 99، شماره 6

فصلنامه سلام و سلامتی، بهار 99، شماره 5

فصلنامه سلام و سلامتی، زمستان 98، شماره 4

فصلنامه سلام و سلامتی پاییز98، شماره 3

فصلنامه سلام و سلامتی، بهار و تابستان 98، شماره 1 و 2

 

لیست اخبار صفحه :1
رونمایی از طرح «هویت بخشی بهداشتی مراکز تحت نظارت و سامانه جامع ارجاعات بهداشتی» در عید قربان
همزمان با حضور دکتر نوروزی به مناسبت عید قربان در اداره کل دامپزشکی تهران انجام شد:

رونمایی از طرح «هویت بخشی بهداشتی مراکز تحت نظارت و سامانه جامع ارجاعات بهداشتی» در عید قربان

همزمان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی جهت بازدید از جایگاه‌های تعیین شده در تهران به مناسبت عید قربان، طرح «هویت بخشی بهداشتی مراکز تحت نظارت و سامانه جامع ارجاعات بهداشتی» در اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز رونمایی شد.

نقش دامپزشکی در توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی و تولید ملی بی‌بدیل است

نقش دامپزشکی در توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی و تولید ملی بی‌بدیل است

دکتر برایی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان: نقش دامپزشکی در توسعه پایدار استان و تأمین امنیت غذایی و تولید ملی بی‌بدیل است.

اقدامات سازمان دامپزشکی در واکسیناسیون و کاهش کانون های هاری در حوزه دام موفقیت آمیز بوده است

اقدامات سازمان دامپزشکی در واکسیناسیون و کاهش کانون های هاری در حوزه دام موفقیت آمیز بوده است

اقدامات سازمان دامپزشکی در واکسیناسیون و کاهش کانون های هاری در حوزه دام موفقیت آمیز بوده است لیکن کنترل زنجیره بیماری هاری نیازمند الگویی فراگیر با مشارکت و همکاری همه سازمان های متولی با رویکرد سلامت واحد دارد

لینک کوتاه