برگزاری سی و دومین کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت حیوانات
با حضور ریاست سازمان دامپزشکی کشور و به میزبانی تایلند انجام شد

برگزاری سی و دومین کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت حیوانات

سی و دومین کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت حیوانات به میزبانی تایلند با حضور بیش از 171 نفر از نمایندگان و کارشناسان دامپزشکی از بخشهای خصوصی و دولتی 32 کشور عضو این منطقه و دبیرکل و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت دام برگزار شد.

لینک کوتاه