لیست اخبار صفحه :1
آموزش و اشتغال‌زایی جدید برای حداقل ۱۰ هزار واکسیناتور در طرح ریشه‌کنی ۶ بیماری مهم دامی/ صدور گواهینامه مهارت برای واکسیناتورهای آموزش دیده و فعالیت آنها تحت نظر دکتر دامپزشک مطابق قانون سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور :

آموزش و اشتغال‌زایی جدید برای حداقل ۱۰ هزار واکسیناتور در طرح ریشه‌کنی ۶ بیماری مهم دامی/ صدور گواهینامه مهارت برای واکسیناتورهای آموزش دیده و فعالیت آنها تحت نظر دکتر دامپزشک مطابق قانون سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، از ماموریت فراگیر، گسترده‌ و هم‌زمان این سازمان برای افزایش سطح واکسیناسیون رایگان دام‌های کشور در اماکن نگهداری آنها اعم از صنعتی، نیمه صنعتی، روستایی و عشایری در سال جاری نسبت به سنوات گذشته خبر داد.

برگزاری «رزمایش دورمیزی» برای دفاع از سرمایه‌های ملی دامپزشکی  در مقابل تهدیدات بیوتروریستی
با رویکرد مراقبت از آبزیان به ویژه محصول استراتژیک میگو اجرا شد:

برگزاری «رزمایش دورمیزی» برای دفاع از سرمایه‌های ملی دامپزشکی در مقابل تهدیدات بیوتروریستی

رزمایش دورمیزی مقابله با تهدیدات زیستی با محوریت مراقبت از سرمایه‌های آبزیان، در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت عملیاتی در شرایط اضطراری با هدف پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع بحران با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف سازمان دامپزشکی کشور در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

لینک کوتاه