لیست اخبار صفحه :1
هشدار در خصوص احتمال بیماری هاری در گربه‌ها و انتقال آن به انسان

هشدار در خصوص احتمال بیماری هاری در گربه‌ها و انتقال آن به انسان

به دلیل مشترک‌ بودن بیماری هاری گربه با انسان، بسیار ضروری است که ابتدا از علائم این بیماری آگاهی کامل داشته باشید و همچنین اقدامات لازم پس از خراشیده‌شدن، گزیده‌شدن و … توسط گربه بیمار را بدانید و فوری برای دریافت سرم و واکسن ضد هاری به مراکز درمانی مراجعه کنید.

لینک کوتاه