عنوانجزئیات
قانون مجازات اخلال‌كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت مشاهده جزئیات
قانون نظام جامع دامپروري كشور مشاهده جزئیات
قانون اصلاح تبصره هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني مشاهده جزئیات
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور دامپزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 مشاهده جزئیات
قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مشاهده جزئیات
قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مشاهده جزئیات
قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي مشاهده جزئیات
ماده 688 قانون مجازات اسلامي مشاهده جزئیات
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد مشاهده جزئیات
قانون سازمان نظام دامپزشكي مشاهده جزئیات
قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور مشاهده جزئیات
قانون ممنوعيت نگهداري و عبور دادن دام در محدوده خدماتي پايتخت مشاهده جزئیات
قانون تفتيش صحي حيوانات مشاهده جزئیات
قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوب 1351 با اصلاحات بعدي مشاهده جزئیات
قانون شكار و صيد مشاهده جزئیات
حقوق حيوانات در قانون مجازات اسلامي مشاهده جزئیات
حقوق حيوانات در قانون مدني مشاهده جزئیات
قانون بيمه محصولات كشاورزي مشاهده جزئیات
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا مشاهده جزئیات
قانون پرداخت حق محروميت از مطب به مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني مشاهده جزئیات
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مشاهده جزئیات
قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مشاهده جزئیات
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مشاهده جزئیات
قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي و كشاورزي و منابع طبيعي ج.ا.ا. مشاهده جزئیات
لینک کوتاه